Cedeo

  Visie


  Of je nu een zaak opstart, een bloeiend bedrijf runt of als werknemer bijdraagt tot het succes van een KMO, allemaal krijgen we te maken met niet altijd even bezielende materies. Inboeken van facturen, BTW-aangiftes, opstartformaliteiten, de aangifte van de personenbelasting, de fiscale en juridische regelgeving… niet altijd leuk, maar we kunnen niet zonder. Bovendien zijn ze uiterst belangrijk voor een financieel stabiele en gezonde situatie.

  Bij Van As maken we er een erezaak van u zoveel mogelijk van deze kwesties te ontlasten. En u op een krachtdadige en proactieve manier te adviseren. Daarbij passen we ons continu aan en scholen we ons constant bij. Zodat u op elk moment op onze expertise kunt rekenen, hoe snel de regels en wetten ook mogen veranderen. Onze deskundige medewerkers staan u bij met kennis van zaken én met menselijke feeling. Professioneel, secuur en hartelijk. Zij worden uw copiloot die oog heeft voor het totaalplaatje. Zo kunt u zich concentreren op uw eigen activiteit. En dat is GOUD waard.

  Intro

  • Startersadvies
  • Boekhouding
  • Vennootschapsrecht
  • Personenbelasting
  • BTW
  • Diverse fiscale verplichtingen
  • Financieel en economisch advies
  • Advies bij herstructureringen
  • Fiscaal-juridisch advies

  Van As, uw one-stop-shop voor boekhoudkundig, fiscaal en juridisch advies

  Van As biedt u het meest complete dienstenpakket op het vlak van boekhouding en fiscaal economisch en juridisch advies. Wij helpen u bij de aangifte van uw personenbelasting en zorgen voor de BTW-aangifte van uw zaak. U kunt op ons team rekenen voor de opstart van uw eenmanszaak of de verdere uitbouw van uw KMO. Onze medewerkers staan u bij met raad en daad. Aarzel niet ons te contacteren voor een afspraak of spring eens binnen zodat we voor u een dienstenpakket op maat kunnen samenstellen.

  Startersadvies

  Niet wachten tot iemand je werk geeft maar zelf de handen uit de mouwen steken… Da’s alvast de juiste spirit voor wie zijn eigen zaak wil beginnen of als vrij beroep wil starten. Een moedige en verstandige keuze, waarbij onze medewerkers u alvast graag helpen met:

  • de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO)
  • het aanvragen van uw BTW-nummer
  • advies inzake sociale lasten (en bescherming als zelfstandige)
  • advies inzake administratieve organisatie
  • advies inzake verzekeringen: gewaarborgd inkomen, langetermijnsparen, pensioensparen, VAPZ, beroepsverzekering,…
  • uitleg m.b.t. diverse belastingen
  • het aanvragen van een erkenningsnummer
  • het aanvragen van een subsidie
  • advies bij de aanvraag van een milieuvergunning
  • de begeleiding bij de keuze van de vennootschapsvorm
  • het opmaken van een financieel plan (i.s.m. de financiële instelling)
  • financieringsadvies
  • uitleg over het sociaal statuut (bijberoep/ hoofdberoep + gevolgen)
  • Plan aanleveren
  • Optimalisatie sociale lasten
  • Begeleiding bij aanwerving van uitleg over het sociaal statuut (bijberoep/ hoofdberoep + gevolgen)
   • Plan aanleveren
   • Optimalisatie sociale lasten
   • Begeleiding bij aanwerving van personeel

  Boekhouding

  Een goed gestructureerde boekhouding is essentieel voor elke gezonde onderneming. Het is niet alleen een belangrijk instrument voor analyse en planning, voor budgettering en nacalculatie, het is ook de ideale toetssteen voor de ontwikkeling van uw visie en de realisatie van uw toekomstplannen. Onze medewerkers:

  • voeren de volledige boekhouding voor eenmanszaken, vennootschappen en vzw’s
  • zorgen voor een deskundige verwerking van uw boekhouding, vanaf het inboeken van de facturen t.e.m. de eindbalans
  • stellen uw interne balansen op
  • helpen u bij het bijhouden van uw boekhouding, al dan niet analytisch
  • stellen uw interne en externe jaarrekening op
  • stellen uw balans en resultatenrekening op
  • zien uw interne boekhouding na
  • dienen uw jaarrekening in bij de Nationale Bank van België
  • houden de wettelijk verplichte boeken up-to-date
  • helpen u op een professionele wijze met al uw vragen en zorgen door u op een heldere manier toelichtingen te geven
  • helpen bij en zorgen voor een doorverwijzing naar ons extern professioneel netwerk voor alle zaken die buiten ons deontologisch takenpakket vallen

  Vennootschapsrecht

  Een eenmanszaak blijven of een vennootschap oprichten? En welke vennootschapsvorm kiest u dan best? Twee beslissingen die een grote juridische impact hebben, zowel voor uw privévermogen als professioneel. Ons team begeleidt u dan ook bij:

  • de keuze van de vennootschapsvorm
  • de opmaak van de statuten
  • de publicaties in het Belgisch Staatsblad
  • het ontwerpen van verslagen van het bestuursorgaan en van de algemene vergadering

  Personenbelasting

  Ook als privépersoon hebt u tal van wettelijke fiscale verplichtingen. Daarvoor kunt u natuurlijk ook op ons rekenen, maar we gaan ook verder: samen met u zoeken we proactief naar de fiscaal en financieel meest gunstige oplossingen. Onze medewerkers zorgen voor:

  • het opstellen en indienen van de aangifte personenbelasting  (inclusief alle bijlagen)
  • advies voor komende aanslagjaren (fiscale optimalisatie)
  • de berekening van de vermoedelijke aanslag + communicatie
  • het tijdig opvragen van de nodige documenten
  • het beantwoorden van 'vragen om inlichtingen' en 'berichten van wijziging', verzonden door de fiscus
  • bijstand en verdediging bij controles
  • advies m.b.t. investeringen (ecologische investeringen,…)
  • tijdig advies inzake voorafbetalingen (om zo onnodige belastingverhogingen te vermijden)
  • advies m.b.t. fiscale aftrekken (enige en eigen woning, pensioensparen, lange termijn sparen, Vrij Aanvullend Pensioen Zelfstandigen, dienstencheques, energiebesparende middelen, investeringen in beveiliging,…)

  BTW

  De BTW-regels en -verplichtingen zijn voor een leek een bijzonder complex kluwen. Wij adviseren en begeleiden u voor een optimale planning doorheen de complexiteit van wetten en opgelegde verplichtingen inzake:

  • BTW-aangiften en andere wettelijke aangiften en listings (alsook communicatie van het  saldo)
  • bijstand en verdediging bij controles
  • indienen van IC-opgaves
  • Europese en Belgische regelgeving
  • de aanvraag, wijziging en stopzetting van uw BTW nummer
  • de verplichte boeken: bv. dagontvangstenboek, autoregister,…

  Diverse fiscale verplichtingen

  • aangiftes bedrijfsvoorheffing bedrijfsleiders
  • fiscale fiches 
  • wij werken nauw samen met sociale secretariaten m.b.t. loonlast werknemers/bedrijfsleiders
  • provinciebelasting, aangifte roerende voorheffing,…

  Financieel en economisch advies

  Het naleven van de wettelijke boekhoudkundige en fiscale verplichtingen is wat wij ‘het Olympisch minimum’ noemen. Daarnaast maken we er een erezaak van u bij te staan met de financiële en economische opvolging van uw onderneming zodat u op een gezonde en gecontroleerde manier kunt groeien. Onze medewerkers zorgen voor:

  • de opmaak van financiële plannen
  • een analyse van de jaarrekening
  • ratioanalyse
  • begeleiding bij u uw kredietdossier
  • begeleiding bij uw investeringsbeslissingen
  • onafhankelijk advies in financiering: kaskrediet, straigth loan, investeringskrediet, woonkrediet, factoring, financiële leasing, operationele leasing, ….
  • tussentijdse situaties via rapportage
  • de opmaak van plannen van de cashflow
  • de analyse van de jaarrekening en de balansstromen
  • de verwerking van analytische kostenplaatsen
  • de opvolging van de onderneming via maandelijkse evolutietabellen, het opvolgen van specifieke ratio's, het opstellen van diverse kostenbatenanalyses, het berekenen van de belastingen en formuleren van bedenkingen en vragen
  • de tussentijdse en jaarlijkse verwerking van alle cijfers in een vergelijkende tabelvorm en rapportering

  Advies bij herstructureringen

  Wij zijn uw ideale partner en adviseur bij:

  • de oprichting van ondernemingen
  • overnames van bedrijven en vennootschappen
  • fusies en splitsingen
  • overlatingen en overnemingen
  • familiale opvolgingen
  • statutenwijzigingen, verslagen van algemene vergaderingen en raden van bestuur
  • vereffeningen
  • officiële publicaties
  • contracten

  Fiscaal-juridisch advies

  Niet alleen als ondernemer maar ook als particulier kunt u rekenen op de deskundigheid van onze medewerkers bij de afwikkeling van uw fiscale verplichtingen. Onze kennis en expertise zijn o.m. toegespitst op:

  • fusies, splitsingen, overnames en reorganisaties
  • structureren van onroerend goed
  • BTW-advies
  • erfopvolging en successieplanning
  • persoonlijke financiële planning en vermogensplanning
  • fiscale begeleiding van investeringen en financieringen
  • fiscaliteit van financiële instrumenten
  • waardebepalingen van ondernemingen
  • subsidieregelingen, ecologiepremies

  Openstaande vacatures

  • Stagiaires
  • Vacatures

  Bij Van As hebben we een hart voor al wie zijn zakelijke dromen wil waarmaken. Wat uw sector ook is, onze medewerkers steken de handen uit de mouwen zodat u in de beste omstandigheden kunt starten, groeien en bloeien.

  Van bij de start van uw zaak voeden we u met fiscaal, juridisch en economisch advies en praktische tips. We wijzen u de weg door het kluwen van reglementen en wetten.

  Eenmaal u goed en wel gelanceerd bent, blijven we u natuurlijk met alle nodige zorg omringen, zodat uw zaak, praktijk, KMO, management vennootschap en/of patrimonium op een gezonde manier blijven groeien.

  Een gezonde groei die we bovendien helpen optimaliseren om uw bedrijf en vermogen ook volop te laten bloeien. Zodat u nu én later de vruchten kunt plukken van al uw werk en inspanningen.

  Openstaande vacatures

  Bij Van As hebben we een hart voor al wie zijn zakelijke dromen wil waarmaken. Wat uw sector ook is, onze medewerkers steken de handen uit de mouwen zodat u in de beste omstandigheden kunt starten, groeien en bloeien.

  Van bij de start van uw zaak voeden we u met fiscaal, juridisch en economisch advies en praktische tips. We wijzen u de weg door het kluwen van reglementen en wetten.

  Eenmaal u goed en wel gelanceerd bent, blijven we u natuurlijk met alle nodige zorg omringen, zodat uw zaak, praktijk, KMO, management vennootschap en/of patrimonium op een gezonde manier blijven groeien.

  Een gezonde groei die we bovendien helpen optimaliseren om uw bedrijf en vermogen ook volop te laten bloeien. Zodat u nu én later de vruchten kunt plukken van al uw werk en inspanningen.

  Stagiaires

  Ben je op zoek naar een stageplaats waar je de kneepjes van het vak leert in een boeiende en uitdagende omgeving? Misschien zet je hier wel – net als enkele van onze collega’s – je eerste stappen in jouw professionele carrière! Stuur ons de details van jouw stage (periode, inhoud…) en een beknopt cv naar info@van-as.be.

  Vacatures

  Ook wanneer we geen vacatures hebben, blijven we onze ogen en oren open houden voor de witte raven die ons kunnen verrassen. Stuur ons jouw open sollicitatie en vertel ons wat jouw troeven en hobby’s zijn. Wat drijft jou en wat is jouw meerwaarde voor ons kantoor?

  We houden je profiel zorgvuldig bij en zodra er een vacature is, nemen we zeker een kijkje in onze database van spontane sollicitaties.

  Richt jouw brief en cv aan: Kantoor Van As t.a.v. de heer Gerrit Van As, Morinnestraat 1, 8500 KORTRIJK

  Nieuws

  • Van As op TV
  • ONZE NIEUWE LOOK

  Van As op TV

   

  Ook nieuwsgierig?

  Ons kantoor kreeg het bezoek van Manager TV voor een gesprek over onze visie en aanpak.
  Het videofragment werd uitgezonden op Kanaal Z.

  Herbekijk hierboven de reportage!

   

   

   

  ONZE NIEUWE LOOK

  Advies in balans, is de perfecte vertaling van wat Van As reeds jaren voor u, onze klant doet. Maar het was tijd om ook ons logo en huisstijl visueel hieraan te linken. Het nieuwe logo, de nieuwe kleuren zijn een feit. Het resultaat ziet u ook op deze nieuwe website. Het nieuw gecreëerde merkbeeld toont niet alleen de diversiteit aan klantenwaarvoor we werken: 4 soorten blaadjes, elk in hun eigen kleur.  Maar ook de stevige basis ( onze jarenlange ervaring en kennis),  het evenwicht ( tussen ervaring en nieuwe ambitieuze mensen)  de ruimte om te ontplooiengroeienbloeien als klant én medewerker van Van As. En dit in een gestileerde “V” of omgedraaid een “A”. Dit alles in een groene kleur, een kleur die staat voor harmonie en rust, stabiliteit en balans. Exact wat je als klant zoekt bij uw accountant en adviseur.  Het logo is tevens een “open” logo. Dat staat voor warm onthaal....

   

  Contacteer ons

  • Morinnestraat 1, 8500 Kortrijk
  • T 056 21 89 33
  • F 056 21 84 13
  • info@van-as.be

  Onze kantooruren

  • van 8u - 12.30u en van 13.30 - 17.30u
   's avonds en horloges zaterdag op afspraak