Compensatiepremie: premie voor ondernemingen met een groot omzetverlies ingevolge de coronacrisis.

Update d.d. 06/05/2020

Vanaf heden kan de corona compensatiepremie aangevraagd worden. Deze premie is er voor ondernemingen, met een exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest, die geconfronteerd worden met een omzetdaling van minimum 60% ingevolge de opgelegde exploitatiebeperkingen door de coronamaatregelen.

Deze premie bedraagt € 3000 of € 1500 en is bedoeld voor de ondernemingen in hiernavolgende sectoren:Categorie 1: de eventsector en gelinkte ondernemingen

Categorie 2: de (para)medische beroepen en technische controle die enkel nog dringende interventies mogen doen

Categorie 3: dienstenleveranciers die enkel nog dringende interventies mogen doen 

Categorie 4: de ondernemingen die essentiële diensten leveren

Categorie 5: geen bovenstaande categorie dan kom je enkel in aanmerking als je een substantiële exploitatiebeperking ondergaat


Hierbij treft u de lijst met specifieke nacebelcodes die onder de bovenvermelde categorieën vallen.

U baat uw onderneming uit via een vennootschap? Als u een vennootschap bent speelt het statuut van de mandataris geen rol en kunt u in aanmerking komen voor de compensatiepremie van € 3000.

U baat uw onderneming uit via eenmanszaak? Als u een eenmanszaak bent is uw statuut als zelfstandige (hoofd- of bijberoep) bepalend voor de hoogte van de compensatiepremie van € 3000 of € 1500.

Als u zelfstandige in hoofdberoep bent bedraagt de compensatiepremie € 3000. Als u zelfstandige in bijberoep bent moet u kijken naar het uw netto belastbaar beroepsinkomen van 2019.

Bedraagt deze minstens €13.993,78 dan bedraagt deze € 3000. Als u een netto belastbaar beroepsinkomen had in 2019 tussen de € 6.996,89 en € 13.993,78 en u bent als loontrekkende minder dan 80% tewerkgesteld dan bedraagt deze € 1500.

Als u een netto belastbaar beroepsinkomen in 2019 had die kleiner was dan € 6.996,89 of een tewerkstelling had als loontrekkende van meer dan 80% komt u niet in aanmerking.

Specifieke voorwaarden

Als u in de eerste 4 bovenvermelde categorieën valt is er enkel een omzetverlies van 60% ingevolge verminderde prestaties vereist in de periode van 14 maart 2020 tot en met 30 april 2020 in vergelijking met dezelfde referentieperiode vorig jaar.

Indien de referentieperiode een abnormale lage omzet aantoont (bvb. ingevolge zwangerschapsverlof of arbeidsongeschiktheid) mag deze periode vervangen worden door een andere referentieperiode.

Voor startende ondernemingen geldt als referteperiode de verwachte omzet van 14 maart tot en met 30 april 2020 in een financieel plan. Startende ondernemingen die geen financieel plan moesten neerleggen bij opstarten moeten een financieel plan opstellen om de lagere omzet te verantwoorden.

U moet (voorlopig) het omzetverlies enkel aantonen via een verklaring op eer. Bewijsstukken moeten niet toegevoegd worden maar moeten wel gedurende 5 jaar ter controle bijgehouden worden.

Als u in categorie 5 valt moet u naast de omzetdaling van 60% ook een substantiële exploitatiebeperking aantonen. Dit is bijvoorbeeld omzetdaling ingevolge de opgelegde verplichtingen zoals deze van de social distancing van de werknemers waardoor uw onderneming niet op volle toeren kan draaien of de omzetdaling is bijvoorbeeld te wijten aan de verminderde afname van producten en diensten door professionele klanten omdat zij verplicht waren om hun zaak te sluiten. Loutere omzetdaling door verminderde vraag zou een onvoldoende reden zijn. Ook deze substantiële exploitatiebeperking moet enkel via een verklaring op eer aangetoond worden.

Hiernavolgende ondernemingen worden expliciet uitgesloten:

-     holdingvennootschappen;

-     patrimoniumvennootschappen (verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen);

-     activiteiten van hoofdkantoren;

-     managementvennootschappen waarvan de bestuurder van de onderneming zakelijke diensten verleent aan een onderneming die reeds de compensatiepremie ontving en waarin deze zelfde persoon bestuurder, vennoot of zaakvoerder is.

-     de ondernemingen die verplicht werden te sluiten door de federale maatregelen en bijgevolg aanspraak maken op een coronahinderpremie (Uitzondering: zelfstandigen in bijberoep. Zij komen in aanmerking voor de compensatiepremie indien ze voldoen aan bovenvermelde voorwaarden, namelijk een inkomen hebben tussen € 6.996,89 en € 13.993,78 en minder dan 80% als loontrekkende tewerkgesteld zijn).

U kunt deze premie aanvragen via de website VLAIO met uw identiteitskaart of via de itsme app.

Hierbij het te volgen stappenplan.

Aarzel niet om ons te contacteren bij bijkomende vragen of voor verdere ondersteuning.