Eindelijk kan de Corona hinderpremie aangevraagd worden.

Wie heeft recht op een corona hinderpremie?

Ondernemingen met een fysieke inrichting in Vlaanderen die verplicht werden tot sluiting door de opgelegde federale maatregelen kunnen aanspraak maken op een premie van € 4.000.

De premie wordt verhoogd met een premie voor elke bijkomende exploitatiezetel die ook verplicht moet sluiten, voor zover er minstens één voltijds personeelslid, ingeschreven bij de Rijksdienst voor de Sociale Zekerheid (RSZ), tewerkgesteld is. Indien een onderneming meerdere exploitatie- of uitbatingszetels heeft, wordt het aantal premies beperkt tot maximaal vijf per onderneming.


Verlengde sluiting ingevolge eventuele bijkomende federale maatregelen

Als een onderneming vanaf 6 april nog steeds alle dagen gesloten moet blijven, krijgt ze voor elke bijkomende sluitingsdag een bijkomende sluitingspremie. Deze bedraagt € 160 per verplichte sluitingsdag die samenvalt met een normale openingsdag zoals die van toepassing was voor 14 maart 2020

Indien een onderneming de forfaitaire steun van € 4.000 gekregen heeft voor meerdere exploitatie- of uitbatingszetels, wordt  deze verhoogd met een bijkomende sluitingspremie per sluitingsdag per locatie en beperkt tot maximaal vijf per onderneming.


Hoe moet u de premie aanvragen?

De premie moet u aanvragen bij VLAIO en kunt u gemakkelijk zelf aanvragen, via deze link.


Wat moet u bij de hand hebben? / Wat moet u doen?

 • Uw e-ID én uw e-ID pincode.
 • Een actief Belgisch rekeningnummer van de onderneming waarop de premie kan betaald worden (in IBAN-formaat).
 • U moet aanduiden voor welke vestiging u de aanvraag doet.
 • U moet aanduiden of het in hoofd- of bijberoep is. Enkel bijberoepers die de minimumbijdragen van een hoofdberoeper betalen, komen in aanmerking.
 • U moet aanduiden dat u verplicht gesloten bent en een korte omschrijving geven van uw activiteit(en).
 • U moet uw gegevens invullen.
 • U moet de openingsdagen aanvinken, zoals van toepassing voor de coronavirusmaatregelen.
 • U moet een verklaring op eer aanvinken en bevestigen.
 • En de premie wordt normaliter automatisch goedgekeurd.

Info:

 • Deze premie is fiscaal vrijgesteld van belastingen.
 • Het verder promoten via webshops heeft geen invloed op de toekenning van de premie wanneer er een fysieke locatie aanwezig is.
 • De kaartlezer van Belfius en waarschijnlijk ook bij andere banken kan gebruikt worden als e-ID lezer. Ook de Itsme app kan gebruikt worden.
 • Wanneer u geen actieve vestiging heeft in de KBO of de functie(s) niet juist staan, kan er geen corona hinderpremie aangevraagd worden (kan wel rechtgezet worden via het Ondernemingsloket van uw sociaal verzekeringsfonds).

Hoe kunt u ITSME installeren op uw GSM?

 • Download de itsmeapp op uw gsm
 • Geef je gsm-nummer in
 • Kies uw bank om uw itsme aan te maken
 • Volg de stappen in uw bankapp of website. Bij deze stap heb je uw bankkaart, kaartlezer en PIN-code nodig.
 • Per sms ontvangt u een controlecode (5 cijfers). Geef deze code in op de itsmeapp.
 • Kies uw 5-cijferige itsme-code en bevestig + activeer touch ID - fingerprint - face ID indien u het wenst.
Aarzel niet om ons te contacteren bij verdere vragen.