Maatregelen naar aanleiding van de COVID-19 pandemie


Maatregelen naar aanleiding van de COVID-19 pandemie

Beste klanten

Een ellenlange inleiding is in deze overbodig. De overheid heeft eind vorige week een aantal maatregelen genomen om de verdere verspreiding van het Coronavirus in te dijken.

Het heeft er alle schijn van dat deze maatregelen nog zullen worden aangescherpt.

 

Ook als kantoor zijn we genoodzaakt de nodige maatregelen te nemen. Zo zijn we genoodzaakt om onze (fysieke) afspraken met u tot een minimum te beperken.

Dankzij de technologische mogelijkheden zijn wij evenwel in staat om onze diensten te blijven leveren en bereikbaar te blijven.

 

Accountancy Van As investeerde de afgelopen jaren immers intensief in een vergaande informatisering van haar werking en kantoor als dusdanig.

Dit laat onze medewerkers toe om van thuis uit te werken en uw dossier aldus verder te behandelen zonder dat zij zich naar kantoor moeten verplaatsen.

De medewerkers die thuis werken, zijn probleemloos telefonisch en per e-mail bereikbaar.

 

Uw boeken of uw stukken kunt u nog binnenbrengen op kantoor maar gelieve indien mogelijk deze elektronisch te bezorgen.

 

Ook wanneer straks in navolging van andere Europese (buur)landen de maatregelen zouden worden verscherpt, zal uw dossier verder worden behandeld en blijft ons kantoor bereikbaar.

Dit terwijl de gezondheid van iedereen zoveel als mogelijk gevrijwaard blijft.

 

Uiteraard blijven wij beschikbaar om u verder te ondersteunen en te begeleiden, ook wat betreft de gevolgen van deze crisis op uw onderneming.

In geval van vragen kan u steeds contact opnemen met uw dossierbeheerder.

 

Dank voor uw begrip!

Maatregelen naar aanleiding van de COVID-19 pandemie