Pensioen? Nog niet direct of misschien wel? Hoeveel pensioen zal ik ontvangen?

Update d.d. 29/10/2020

Kijk op www.mypension.be.  U vindt er u een overzicht van uw wettelijk pensioen en uw aanvullend pensioen.

Om het wettelijk pensioenbedrag te verhogen, bestaat de mogelijkheid om studiejaren afkopen.  Let wel, het afkopen van studiejaren heeft geen invloed op het aantal loopbaanjaren en dus geen snellere toegang tot vervroegd pensioen.

Op 1/12/2017 werd een voordelig regularisatiesysteem voor afkoop van studiejaren ingevoerd. Dit is een tijdelijk voordeelsysteem dat afloopt op 30/11/2020. 

Tot 30/11/2020 kunnen geslaagde studiejaren sinds de 20ste verjaardag afgekocht worden tegen een forfaitaire bijdrage van €1500/studiejaar (€1560,60 aan index 147,31).  Die bijdrage is bovendien fiscaal aftrekbaar. De afkoop van een studiejaar zorgt voor een pensioenopbrengst van €277,44 (alleenstaande) of €346,80 (gezinspensioen) per jaar.

Wilt u gebruik maken van dit tijdelijk voordeelsysteem, kijk op www.rsvz.be/nl/faq/kunnen-mijn-studies-meetellen-voor-mijn-pensioen om na te gaan welke studies in aanmerking komen.

  • Vanaf 1.12.2020 kan men enkel nog zijn studiejaren regulariseren tegen de forfaitaire bijdragen, als men dit bedrag betaalt binnen de 10 jaar volgend op de studies. Regulariseert men na die 10 jaar, dan wordt het bedrag proportioneel berekend: hoe later de aanvraag, hoe duurder.
  • Vanaf 1.12.2020 verdwijnt de grens van 20 jaar. Vanaf dan kunnen de zelfstandigen ook hun studiejaren regulariseren die gelegen zijn voor hun 20ste verjaardag.

U kunt uw aanvraag per mail indienen bij uw sociale verzekeringskas. In de mail geeft u aan hoeveel jaren u wilt regulariseren en voegt u een kopie toe van uw diploma in Pdf-formaat.  Na goedkeuring van het RSVZ zal de sociale verzekeringskas u een afrekening toesturen.

Voor alle vragen m.b.t.  uw pensioen kunt u terecht bij de pensioendienst van het RSVZ op het nummer 1765.

Pensioen? Nog niet direct of misschien wel? Hoeveel pensioen zal ik ontvangen?