Steunmaatregelen (deel I) voor bedrijven die getroffen zijn door het coronavirus

STEUNMAATREGELEN (DEEL I)  - update d.d. 25/03/2020

Heel wat bedrijven voelen op vandaag al de (economische) gevolgen van het coronavirus. Daarom heeft de Federale en Vlaamse regering een aantal maatregelen goedgekeurd om de economische schade voor de ondernemers te beperken.

Tijdelijke werkloosheid

Gezien het grote aantal aanvragen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ten gevolge van de coronacrisis, zijn de procedures voor het invoeren van tijdelijke werkloosheid sterk vereenvoudigd, zowel voor de werkgevers als voor de werknemers.

Alle tijdelijke werkloosheid te wijten aan het coronavirus, kan beschouwd worden als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

De werkgever moet voor de duur van de beperkende maatregelen (voorlopig tot en met 05/04/2020) geen mededelingen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht meer versturen naar het bevoegde werkloosheidsbureau van de RVA. Deze periode kan worden verlengd tot 30/06/2020, indien de sanitaire maatregelen door de regering worden verlengd of versterkt.

Ook moeten er geen controlekaarten meer worden afgegeven aan de werknemers.

In geval van tijdelijke werkloosheid ontvangt uw werknemer, ongeacht de gezinstoestand van de werknemer, een uitkering waarvan het bedrag gelijk is aan 65% van het gemiddeld loon (begrensd tot 2.754,76 euro per maand). Voor de periode van 01/02/2020 tot 30/06/2020 wordt dit percentage verhoogd naar 70%.

Uw werknemer (arbeider of bediende) die in de periode van 13/03/2020 tot 30/06/2020 tijdelijk werkloos wordt gesteld wegens overmacht omwille van het coronavirus, ontvangt bovenop de werkloosheidsuitkering een supplement van 5,63 euro per dag, ten laste van de RVA.

Premie voor de horeca en voor de winkels die gedeeltelijk moeten sluiten

De Vlaamse regering voorziet een eenmalige premie van € 4.000 voor ondernemingen met een fysieke inrichting (bvb. kledingwinkel, electrozaak of doe-het-zelf-winkel) die verplicht volledig moeten sluiten omwille van de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad. Indien de sluiting langer dan de komende drie weken duurt, komt er een forfaitair bedrag van € 160 bij per verplichte sluitingsdag die samenvalt met een normale openingsdag.

Deze premie kan op heden nog niet aangevraagd worden.

Afbetalingsplan bij de RSZ

Wanneer u, door het coronavirus, moeilijkheden ondervindt om  de sociale werkgeversbijdragen te betalen, kunt u bij de RSZ minnelijke afbetalingstermijnen aanvragen voor het eerste en tweede kwartaal 2020 die u verschuldigd bent omdat u personeel tewerkstelt.

Door dit afbetalingsplan kan de schuld worden afgelost aan de hand van de maandelijkse afbetalingen. 

U moet hiervoor een online aanvraagformulier indienen op de website van de Sociale Zekerheid. In het verzoek moet u uitleggen hoe u  door het coronavirus getroffen wordt.

Automatisch uitstel van betaling en afbetalingsplan bij de belastingen en BTW

Er is een automatisch uitstel van betaling van twee maanden voor de btw en bedrijfsvoorheffing zonder boetes of interesten te moeten betalen. 

Dit uitstel geldt voor:

BTW

-       Betaling over maandaangifte - februari 2020, termijn verlengd tot 20 mei 2020

-       Betaling over maandaangifte - maart 2020, termijn verlengd tot 20 juni 2020

-       Betaling over maandaangifte - 1ste kwartaal 2020, termijn verlengd tot 20 juni 2020

 

BEDRIJFSVOORHEFFING

-       Betaling over maandaangifte - februari 2020, termijn verlengd tot 13 mei 2020

-       Betaling over maandaangifte - maart 2020, termijn verlengd tot 15 juni 2020

-       Betaling over maandaangifte - 1ste kwartaal 2020, termijn verlengd tot 15 juni 2020

 

Er is ook een automatisch uitstel van twee maanden van betaling van zowel de personenbelasting als de vennootschapsbelasting, de belasting van niet-inwoners en de rechtspersonenbelasting, bovenop de normale betaaltermijn en zonder aanrekening van nalatigheidsintresten. Deze maatregel geldt voor de afrekening van deze belastingen, aanslagjaar 2019, gevestigd vanaf 12 maart 2020.

Daarnaast kunt u voor de betaling van de verschillende belastingen, als u kunt aantonen dat u getroffen bent door het coronavirus, bij de FOD Financiën een afbetalingsplan met gegarandeerde vrijstelling van nalatigheidsinteresten en vrijstelling van boetes aanvragen. Het afbetalingsplan kan worden aangevraagd voor bedrijfsvoorheffing, btw, personenbelasting, vennootschapsbelasting en rechtspersonenbelasting.

U vraagt het aan:

-          Via dit formulier op de website van de FOD Financiën

-          per mail of per brief te bezorgen, aan:

-          contactpunt = het Regionaal Invorderingscentrum (RIC) bevoegd voor de postcode van uw woonplaats (natuurlijk persoon) of maatschappelijke zetel (rechtspersoon)

-          op het ogenblik van ontvangst van een aanslagbiljet 

       ==>  De overige maatregelen kan u terugvinden in deel II.

Aarzel niet om ons te contacteren wanneer u wenst gebruik te maken van één van deze maatregelen of wanneer u ondersteuning nodig heeft.

Steunmaatregelen (deel I) voor bedrijven die getroffen zijn door het coronavirus