Steunmaatregelen van de Federale regering

Voor ondernemingen die financiële moeilijkheden ondervinden door de verspreiding van het coronavirus heeft de federale regering diverse steunmaatregelen ingevoerd (zie ons website voor meer info).

De federale regering heeft nu nog bijkomende maatregelen genomen om extra financiële ademruimte te creëren voor de bedrijven en ondernemers. Namelijk:

1.   Uitstel voor het indienen van de aangiften in de vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting en belasting niet-inwoners vennootschappen

U krijgt extra tijd, tot en met donderdag 30 april 2020 middernacht voor het indienen van de aangifte in de vennootschapsbelasting, de rechtspersonenbelasting en de belasting niet-inwoners vennootschappen.

Opgelet! Deze bijkomende termijn geldt alleen voor de aangiften met uiterste indieningdatum van 16 maart tot en met 30 april 2020.

2.   Uitstel voor het indienen van de btw-aangiften

Periodieke aangiften:

-          Aangifte over februari 2020, termijn verlengd tot 6 april 2020

-          Aangifte over maart 2020, termijn verlengd tot 7 mei 2020

-          Aangifte over 1ste kwartaal 2020, termijn verlengd tot 7 mei 2020

Bent u starter of hebt u een vergunning maandelijkse teruggaaf en wenst u de maandelijkse teruggaaf van uw btw-krediet te kunnen genieten? Ook dan kan u uitstel krijgen, maar slechts tot de 24ste van de maand volgend op de aangifteperiode.

Intracommunautaire opgaven

-          Opgave over februari 2020, termijn verlengd tot 6 april 2020

-          Opgave over maart 2020, termijn verlengd tot 7 mei 2020

-          Opgave over 1ste kwartaal 2020, termijn verlengd tot 7 mei 2020

Jaarlijkse klantenlisting

-         U heeft tot 30 april 2020 tijd om uw jaarlijkse klantenlisting in te dienen

-         Als u uw activiteit heeft stopgezet, heeft u tijd tot op het einde van de 4de maand na het stopzetten van uw aan de btw onderworpen activiteit

3.    Uitstel van betaling van de btw en de bedrijfsvoorheffing

Dit uitstel geldt voor:

BTW

-          Betaling over maandaangifte - februari 2020, termijn verlengd tot 20 mei 2020

-          Betaling over maandaangifte - maart 2020, termijn verlengd tot 20 juni 2020

-          Betaling over kwartaalaangifte - 1ste kwartaal 2020, termijn verlengd tot 20 juni 2020

BEDRIJFSVOORHEFFING

-          Betaling over maandaangifte - februari 2020, termijn verlengd tot 13 mei 2020

-          Betaling over maandaangifte - maart 2020, termijn verlengd tot 15 juni 2020

-          Betaling over kwartaalaangifte - 1ste kwartaal 2020, termijn verlengd tot 15 juni 2020

4.    Uitstel van betaling van de personenbelasting en de vennootschapsbelasting

Voor de betaling van zowel de personenbelasting als de vennootschapsbelasting, de belasting van niet-inwoners en de rechtspersonenbelasting zal automatisch, bovenop de normale betaaltermijn en zonder aanrekening van nalatigheidsintresten, een extra termijn van 2 maanden worden toegekend. Deze maatregel geldt voor de afrekening van deze belastingen, aanslagjaar 2019, gevestigd vanaf 12 maart 2020.

Bron:
https://financien.belgium.be/nl/Actueel/18-03-2020-coronavirus-bijkomende-steunmaatregelen

Update d.d. 19/03/2020

 

Steunmaatregelen van de Federale regering