UBO-register

= Ultimate Beneficial Owner Register

Sinds kort is er ook de mogelijkheid om aan ons volmacht te verlenen.

In essentie komt de nieuwe regelgeving er op neer dat elke vennootschap haar uiteindelijke begunstigden moet registreren in het daarvoor voorziene register, en dit vóór 31 december 2019. Het artikel in bijlage geeft u alvast een eerste idee van wat de nieuwe regelgeving inhoudt en wat er van uw organisatie verwacht wordt.

De regeling omtrent het UBO-register voorziet in een vrij verregaande informatieplicht die gekoppeld wordt aan eventuele sancties, de verplichting tot jaarlijkse opvolging en de toegankelijkheid voor derden. Het is belangrijk om hierbij aan te geven dat het bestuur van elke organisatie die deze registratie moet doen de uiteindelijke verantwoordelijkheid draagt. De sancties zelf variëren van € 50,00 tot € 50.000,00 en worden direct aan de bestuurders opgelegd.

Wij kunnen uw organisatie hierin bijstaan door de verschillende uiteindelijke begunstigden te identificeren, de nodige gegevens en stavingstukken bijeen te brengen en vervolgens de gegevens te registreren door middel van een mandaat dat sinds kort via het digitale portaal verleend kan worden. Het is hierbij essentieel dat er een (addendum bij de) opdrachtbrief ondertekend wordt.

Indien u wenst dat wij deze registratie voor uw organisatie(s) in orde brengen moet u per mail expliciet meedelen voor welke organisatie(s) wij dit moeten doen. Vervolgens maken wij de nodige documenten op en kan u langskomen bij ons op kantoor om alle formaliteiten in orde te brengen waarna wij de registratie voor u kunnen doen.

Enkel indien uw e-mail gericht is naar pieter_jan@van-as.be kunnen wij de procedure aanvatten.

Ten slotte verwijzen wij u graag door naar de website van de Federale Overheidsdienst waar een aantal nuttige documenten terug te vinden zijn.

Op bovenstaande website is onder meer een gebruikershandleiding van de UBO-applicatie terug te vinden.


UBO-register