UPDATE: DEEL II - Federale steunmaatregelen

  Update d.d. 05/11/2020

  DEEL II:  GEWESTELIJKE STEUNMAATREGELEN

  Ook de Vlaamse Overheid voerde, na de corona hinderpremie en de compensatiepremie, nieuwe steunmaatregelen in. Zo voerde men het Vlaams beschermingsmechanisme in. Deze premie is er voor ondernemingen, met een exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest,

  -    die open zijn maar die ingevolge de maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad vanaf 29 juli 2020 inzake het coronavirus en de daaruit voortvloeiende maatregelen van de bevoegde autoriteiten inzake burgerlijke veiligheid nog geconfronteerd worden met een omzetdaling van minstens 60% in de periode van 1 augustus tot 30 september 2020. De referentieperiode is de overeenkomstige periode in 2019.

  -    die in de periode van 1 augustus tot 30 september (opnieuw) verplicht werden te sluiten ingevolge de maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad vanaf 29 juli 2020 inzake het coronavirus en de daaruit voortvloeiende maatregelen van de bevoegde autoriteiten inzake burgerlijke veiligheid

  U moet onder het toepassingsgebied van de eerdere corona hinderpremie  of compensatiepremie vallen. Indien u geen aanvraag indiende voor de corona hinderpremie  of compensatiepremie, kunt u toch het Vlaams beschermingsmechanisme aanvragen. U moet dan aantonen dat uw omzetdaling van minstens 60% het gevolg is van de substantiële exploitatiebeperkingen die u ondervond door de coronamaatregelen opgelegd door de Nationale Veiligheidsraad.

  De premie bedraagt 7,5% of 3,75% van uw omzet, exclusief btw, in de maanden augustus en september 2019 en is beperkt tot maximum € 15.000 per onderneming. Voor ondernemingen die nog niet gestart waren in 2019, wordt de omzetdaling vergeleken met de verwachte omzet zoals vermeld in het financieel plan.

   U baat uw onderneming uit via een vennootschap? Dan speelt het statuut van de mandataris geen rol en kan u in aanmerking komen voor 7,5% van uw omzet in augustus en september 2019 mits beperkt tot € 15.000 per onderneming.

   U baat uw onderneming uit via eenmanszaak? Dan is uw statuut als zelfstandige (hoofd- of bijberoep) bepalend voor de hoogte van het percentage

  Als u zelfstandige in hoofdberoep bent bedraagt het percentage 7,5% van uw omzet in augustus en september 2019.

  Als u zelfstandige in bijberoep bent,  moet u kijken naar uw netto belastbaar beroepsinkomen van 2019. Bedraagt deze minstens €13.993,78 dan bedraagt deze 7,5%. Als u een netto belastbaar beroepsinkomen had in 2019 tussen de € 6.996,89 en € 13.993,78 en bent u als loontrekkende minder dan 80% tewerkgesteld dan bedraagt deze 3,75%

  Als u een netto belastbaar beroepsinkomen in 2019 had die kleiner was dan € 6.996,89 of een tewerkstelling had als loontrekkende van meer dan 80% komt u niet in aanmerking.

  Gepensioneerden die een zelfstandige activiteit uitoefenen en student-zelfstandigen komen in aanmerking voor zover u voldoet aan voormelde voorwaarden.

  Vervolgens werd het Nieuw Vlaams Beschermingsmechanisme ingevoerd voor de ondernemingen met een exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest:

  -     die open zijn maar die ingevolge de maatregelen van het Overlegcomité van 6 en 16 oktober 2020 inzake het coronavirus en de daaruit voortvloeiende maatregelen van de bevoegde autoriteiten inzake burgerlijke veiligheid geconfronteerd wordt met een omzetdaling van minstens 60% in:

  o   ofwel de periode van 1 oktober tot en met 15 november 2020

  o   ofwel de periode van 19 oktober tot en met 18 november 2020

  -     Ook ondernemingen die in dezelfde periode verplicht gesloten werden of bleven ingevolge de maatregelen van het Overlegcomité van 6 en 16 oktober 2020 inzake het coronavirus en de daaruit voortvloeiende maatregelen van de bevoegde autoriteiten inzake burgerlijke veiligheid komen in aanmerking voor steun.

  -     Ook cafés en restaurants die verplicht gesloten werden van 19 oktober tot en met 18 november 2020 kunnen deze premie ontvangen. (Deze ondernemingen moeten hun omzetdaling niet aantonen. Kiezen ze voor een omzetdaling in de periode van 1 oktober tot 15 november 2020 dan moeten ze een omzetdaling van minstens 60% hebben. Indien een restaurant in de periode van 19 oktober tot en met 18 november 2019  50% of meer van zijn omzet uit take away-activiteiten haalde, moet deze onderneming wél een omzetdaling aantonen.)

  Gelet op de bijkomende sluitingen, zal ook voor die verplicht gesloten ondernemingen het omzetverlies van minstens 60% niet aangetoond moeten worden. Verder details hierover volgen nog.

  U moet onder het toepassingsgebied van de eerdere corona hinderpremie  of compensatiepremie vallen. Indien u geen aanvraag indiende voor de corona hinderpremie  of compensatiepremie, kan u toch het Vlaams beschermingsmechanisme aanvragen. U moet dan aantonen dat uw omzetdaling van minstens 60% het gevolg is van de substantiële exploitatiebeperkingen die u ondervond door de coronamaatregelen opgelegd door het Overlegcomité van 6 en 16 oktober 2020 inzake het coronavirus en de daaruit voortvloeiende maatregelen van de bevoegde autoriteiten inzake burgerlijke veiligheid.

  De steun bedraagt 10% van de omzet exclusief btw tijdens dezelfde periode in 2019. Zelfstandigen in bijberoep krijgen 5% steun (voor de inkomensvoorwaarden, zie hierboven a.u.b.). Voor ondernemingen die nog niet gestart waren in 2019, wordt de omzetdaling vergeleken met de verwachte omzet zoals vermeld in het financieel plan. De maximale steun bedraagt:

  -         Bij keuze voor periode 1 oktober tot 15 november 2020:

  o   € 11.250 voor ondernemingen met een RSZ-tewerkstelling tot en met 9 werknemers;

  o   € 22.500 voor ondernemingen met 10 werknemers of meer.

  -         Bij keuze voor de periode 19 oktober tot 18 november 2020 én voor cafés en restaurants voor de verplichte sluitingsperiode:

  o   € 7.500 voor ondernemingen met een RSZ-tewerkstelling tot en met 9 werknemers;

  o   € 15.000 voor ondernemingen met 10 werknemers of meer.

   Hiernavolgende ondernemingen worden expliciet uitgesloten van Vlaams beschermingsmechanisme en het Nieuw Vlaams Beschermingsmechanisme:

  ·      holdingvennootschappen;

  ·      patrimoniumvennootschappen (verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen);

  ·      activiteiten van hoofdkantoren;

  ·     managementvennootschappen waarvan de bestuurder van de onderneming zakelijke diensten verleent aan een onderneming die reeds de compensatiepremie ontving en waarin deze zelfde persoon bestuurder, vennoot of zaakvoerder is.

  ·      De ondernemingen die achterstallige schulden hebben bij het agentschap Innoveren en Ondernemen naar aanleiding van een terugvordering van een onterecht ontvangen corona hinderpremie of corona compensatiepremie;

  ·      De ondernemingen die op 1 augustus 2020 nog niet opgestart waren en niet beschikten over een actieve exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest overeenkomstig de Kruispuntbank van Ondernemingen (voor het Vlaams beschermingsmechanisme) en de ondernemingen die op 1 oktober 2020 nog niet opgestart waren en niet beschikten over een actieve exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest overeenkomstig de Kruispuntbank van Ondernemingen

   

  Het Vlaams beschermingsmechanisme kan tot en met 15 november 2020 aangevraagd worden via VLAIO met uw identiteitskaart of via de Itsme app.

  Het Nieuw Vlaams Beschermingsmechanisme kan nog niet aangevraagd worden maar zal ook via VLAIO aangevraagd kunnen worden.

  Aarzel niet om ons te contacteren bij bijkomende vragen of voor verdere ondersteuning.

   

   

  UPDATE: DEEL II - Federale steunmaatregelen