UPDATE: DEEL III - Gewestelijke steunmaatregelen

Update d.d. 05/11/2020

DEEL III - OVERIGE:

Betalingsuitstel sociale bijdragen

Elke zelfstandige, ongeacht de bijdragecategorie, die financiële moeilijkheden heeft door de coronacrisis, kan betalingsuitstel vragen bij zijn sociaal verzekeringsfonds voor de volgende bijdragen:

-          de voorlopige sociale bijdragen van de vier kwartalen van 2020

-          de eindafrekeningen over 2018 die vervallen in de loop van 2020

 

U kan een aanvraag indienen tot en met 14 december 2020. U kan geen betalingsuitstel vragen voor reeds betaalde bijdragen. Wel kan er nog steeds een vrijstelling van de bijdragen aangevraagd worden. (zie verder a.u.b.)

 

Tijdens het uitstel blijft u in orde voor uw sociaal statuut (kinderbijslag, ziekteverzekering en pensioen). Ook de premie die u dit jaar betaalt voor het vrij aanvullend pensioen (VAPZ) blijft fiscaal aftrekbaar in 2020 ondanks het betalingsuitstel.

 

U krijgt voor de betaling één jaar uitstel. Dit betekent dat:

-          u de bijdrage van het eerste kwartaal 2020 of de eindafrekeningen die vervallen op 31 maart 2020 pas tegen 31 maart 2021 moet betalen;

-          u de bijdrage van het tweede kwartaal 2020 of de eindafrekeningen die vervallen op 30 juni 2020 pas tegen 30 juni 2021 moet betalen.

-          u de bijdrage van het derde kwartaal 2020 of de eindafrekeningen die vervallen op 30 september 2020 pas tegen 30 september 2021 moet betalen;

-          u de bijdrage van het vierde kwartaal 2020 of de eindafrekeningen die vervallen op 31 december 2020 pas tegen 15 december 2021 moet betalen.

 

Aanvraag vermindering sociale bijdragen

Als de huidige inkomsten van u onder de voorlopige berekeningsbasis van de sociale bijdragen liggen, kan u uw voorlopige sociale bijdragen bij uw sociaal verzekeringsfonds laten verminderen. U moet dan aantonen dat u gevolgen ondervindt van het coronavirus (bv. een omzetdaling) en dat uw geschatte beroepsinkomsten zich onder één van de wettelijke drempels bevinden.

 

! Als uw definitieve inkomsten toch hoger zijn dan de gekozen drempel, zijn er ook verhogingen verschuldigd. U kan deze vermijden door voor het einde 2020 nog voldoende bij te storten.

 

Aanvraag vrijstelling sociale bijdragen

Als u tijdelijk zware financiële problemen ondervindt door de coronacrisis, dan kan u overwegen om een vrijstelling van uw sociale bijdragen aan te vragen bij uw sociaal verzekeringsfonds.

 

Deze mogelijkheid bestaat voor zelfstandigen in hoofdberoep, student-zelfstandigen die evenveel betalen als een hoofdberoep en meewerkende echtgenoten maxi-statuut (ook als starter en primostarter). Gepensioneerde zelfstandigen kunnen eveneens vrijstelling vragen. Uitzonderlijk kunnen ook starters die nog geen 4 kwartalen actief zijn vrijstelling vragen. De vrijstelling is mogelijk voor :

-          de voorlopige sociale bijdragen van de vier kwartalen van 2020

-          de eindafrekeningen over 2018 die vervallen in de loop van 2020

 

Krijgt u vrijstelling, dan blijft u in orde met de kinderbijslag en met de ziekteverzekering, maar u  verliest wel de pensioenrechten voor deze kwartalen. Om de pensioenrechten toch te behouden, heeft u wel de mogelijkheid om de vrijgestelde kwartalen te betalen binnen een termijn van 5 jaar.

 

Ook de VAPZ-bijdragen voor 2020 zullen niet fiscaal aftrekbaar zijn als u minstens één kwartaal vrijstelling heeft in 2020. 

 

UPDATE: DEEL III - Gewestelijke steunmaatregelen