Vanaf 01/01/2020 ook voor Uw BVBA het nieuwe vennootschapsrecht!

Beste klant,

U vernam wellicht al via de diverse media dat het wetboek van vennootschappen in 2019 werd vervangen door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV). Een belangrijke datum bij de geleidelijke inwerkingtreding van dit nieuwe wetboek is 1 januari 2020. Op dat moment worden alle dwingende regels van het WVV onmiddellijk van toepassing op alle bestaande vennootschappen. Dit betekent dat u niet zal kunnen afwijken van deze regels ook al bepalen de statuten van de vennootschap iets anders.

Wat heeft dit precies tot gevolg voor uw bestaande BVBA?

Vanaf dan worden alle BVBA's automatisch BV (Besloten Vennootschap) genoemd. Dit houdt in dat u vanaf 1 januari 2020 op al uw facturen, vennootschapsdocumenten, stempels, website, ... de vermelding BVBA zal moeten aanpassen naar BV.

Een tweede wijziging is de verandering van de benaming zaakvoerder naar bestuurder. Op 1 januari zal u dus niet langer zaakvoerder van uw BVBA zijn maar wel bestuurder van uw BV.

Naast deze terminologische wijzigingen, zullen er ook andere regels meteen van toepassing zijn.
Hieronder halen we alvast de belangrijkste punten aan:

  • Het kapitaal en de wettelijke reserve worden automatisch omgezet in een onbeschikbare eigen vermogensrekening. Het begrip kapitaal wordt zelfs volledig afgeschaft binnen een BV en zal dan ook niet meer als criterium gelden bij de oprichting van een BV of de eventuele alarmbelprocedure.
  • Wilt u een uitkering doen van een tantième of een dividend? Dit zal niet meer kunnen zonder de netto-actieftest en liquiditeitstest die bepaalde grenzen zullen stellen aan uw uitkering.
  • Heeft u als bestuurder van uw BV een tegenstrijdig belang met het belang van de vennootschap? Ook dan zijn er andere spelregels die gevolgd moeten worden.
  • Bent u momenteel als natuurlijk persoon zaakvoerder in uw vennootschap én vaste vertegenwoordiger van een andere zaakvoerder in de vennootschap? Laat dit dan nog aanpassen voor 1 januari 2020 want een "dubbel zaakvoerdersmandaat" is niet langer toegestaan.

Deze korte opsomming omvat niet lang alle wijzigingen maar geeft u alvast een idee over de belangrijkste zaken waarmee u vanaf 1 januari 2020 rekening zal moeten houden.

Na 1 januari 2020 beschikt u vervolgens nog over een termijn van 4 jaar (t.e.m. 31/12/2023) om uw statuten van de vennootschap aan te passen? Wellicht is het meest interessantste om deze omvorming te koppelen aan een andere wijziging zoals de samenstelling van het be stuursorgaan, het beschikbaar maken van de onbeschikbare eigen vermogensrekening, de verplaatsing van de maatschapplijke zetel of andere statutaire wijzigingen.

Had u graag meer informatie of advies gekregen omtrent het nieuwe vennootschapsrecht en de vraag of het interessant zou zijn voor uw vennootschap om een wijziging door te voeren? Aarzel dan zeker niet om ons te contacteren.


Vanaf 01/01/2020 ook voor Uw BVBA het nieuwe vennootschapsrecht!