Vanaf 01/01/2020 ook voor Uw NV de 'nieuwe stijl'!

Beste klant,

U vernam wellicht al via de diverse media dat het wetboek van vennootschappen in 2019 werd vervangen door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV). Een belangrijke datum bij de geleidelijke inwerkingtreding van dit nieuwe wetboek is 1 januari 2020 aangezien dan alle dwingende regels van het WVV onmiddellijk van toepassing worden op alle bestaande vennootschappen. Van deze regels zal u dus niet kunnen afwijken ook al bepalen de statuten van de vennootschap iets anders.

Wat heeft dit precies tot gevolg voor uw bestaande NV?

Vanaf dan worden alle NV's automatisch omgevormd naar een NV "nieuwe stijl". In tegenstelling tot de BV (Besloten Vennootschap) blijft de benaming "NV" behouden, zal men nog steeds spreken van bestuurders en blijft ook het kapitaalbegrip onaangepast.

Het nieuwe vennootschapsrecht is voor de NV dus heel wat minder ingrijpend dan voor de BV(BA) maar biedt toch enkele mogelijkheden en meer vrijheid dan voorheen.

Zo wordt het bij de nieuwe NV mogelijk om:

  • Een NV te hebben met één aandeelhouder en één bestuurder wat kan leiden tot een vereenvoudiging van uw vennootschapsstructuur.
  • Aandelen te creëren met diverse rechten aangezien het principe van "één aandeel, één stem" verdwijnt. Zo wordt het mogelijk om aandelen met dubbel of meervoudig stemrecht te creëren en is er meer flexibiliteit om de mate waarin aandelen recht geven op winstdeling vast te leggen.
  • De mogelijkheid tot de uitkering van interimdividenden verder te versoepelen.
  • Bent u momenteel als natuurlijk persoon bestuurder in uw vennootschap én vaste vertegenwoordiger van een andere bestuurder in de vennootschap? Laat dit dan nog aanpassen voor 1 januari 2020 want een "dubbel bestuursmandaat" is niet langer toegestaan.

Deze korte opsomming omvat lang niet alle wijzigingen maar geeft u alvast een idee over de belangrijkste zaken waarmee u vanaf 1 januari 2020 rekening kan houden.

Na 1 januari 2020 beschikt u vervolgens nog over een termijn van 4 jaar (t.e.m. 31/12/2023) om uw statuten aan te passen aan het nieuwe WVV. Zodra dit gebeurd is zal uw vennootschap volledig conform het nieuwe WVV aangepast zijn en zullen ook alle regels die niet dwingend zijn toch van toepassing zijn op uw vennootschap.

Wil deze wijziging zeggen dat u onmiddellijk uw notaris moet contacteren om de statuten van de vennootschap aan te passen? Wellicht is het meest interessante om deze omvorming te koppelen aan een andere wijziging zoals de samenstelling of herbenoeming van het bestuursorgaan, een kapitaalvermindering, de verplaatsing van de maatschappelijke zetel, de eventuele omvorming naar een BV of andere statutaire wijzigingen.

Had u graag meer informatie of advies gekregen omtrent het nieuwe vennootschapsrecht en de vraag of het interessant zou zijn voor uw vennootschap om een wijziging door te voeren? Aarzel dan zeker niet om ons te contacteren.

Vanaf 01/01/2020 ook voor Uw NV de 'nieuwe stijl'!