Vlaams beschermingsmechanisme kan vanaf heden aangevraagd worden

Update d.d. 01/10/2020

Vanaf heden tot en met 15 november 2020 is het mogelijk om het Vlaams beschermingsmechanisme aan te vragen via VLAIO met uw identiteitskaart of via de itsme app.

Deze premie bedraagt 7,5 of 3,75% van uw omzet, exclusief btw, in de maanden augustus en september 2019 en is beperkt tot maximum € 15.000 per onderneming. 

 Deze premie is er voor ondernemingen, met een exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest,

-    die open zijn maar die ingevolge de maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad vanaf 29 juli 2020 inzake het coronavirus en de daaruit voortvloeiende maatregelen van de bevoegde autoriteiten inzake burgerlijke veiligheid nog geconfronteerd wordt met een omzetdaling van minstens 60% in de periode van 1 augustus tot 30 september 2020. De referentieperiode is de overeenkomstige periode in 2019.

Als u in de referentieperiode een abnormaal lage omzet realiseerde (voorbeelden: ingevolge zwangerschapsverlof of arbeidsongeschiktheid), dan mag u de periode vervangen door een andere referentieperiode.

Als u een startende onderneming bent, dan vergelijkt u de gerealiseerde omzet in de periode augustus-september 2020 met de verwachte omzet uit uw financieel plan voor die zelfde periode. Startende ondernemingen die geen financieel plan moesten neerleggen bij opstart (bv. eenmanszaken) moeten een financieel plan opstellen om de lagere omzet te verantwoorden.

-    die in de periode van 1 augustus tot 30 september (opnieuw) verplicht werden te sluiten ingevolge de maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad vanaf 29 juli 2020 inzake het coronavirus en de daaruit voortvloeiende maatregelen van de bevoegde autoriteiten inzake burgerlijke veiligheid komen in aanmerking voor steun.

(Als uw onderneming sinds de start van de coronacrisis nog steeds verplicht gesloten is, zoals discotheken, dan valt u niet onder het toepassingsgebied van dit beschermingsmechanisme omdat u nog steeds de dagpremie van 160 euro per dag kunt krijgen.

U moet dus onder het toepassingsgebied van de eerdere corona hinderpremie of compensatiepremie vallen.

Indien u geen aanvraag indiende voor de corona hinderpremie  of compensatiepremie, kan u toch het Vlaams beschermingsmechanisme aanvragen. U moet dan aantonen dat uw omzetdaling van minstens 60% het gevolg is van de substantiële exploitatiebeperkingen die u ondervond door de coronamaatregelen opgelegd door de Nationale Veiligheidsraad.

Ondernemingen die een verminderde omzet hebben die niet het gevolg is van de coronamaatregelen opgelegd door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 29 juli 2020 inzake het coronavirus en de daaruit voortvloeiende maatregelen van de bevoegde autoriteiten inzake burgerlijke veiligheid komen niet in aanmerking.

U baat uw onderneming uit via een vennootschap? Dan speelt het statuut van de mandataris geen rol en kan u in aanmerking komen voor 7,5% van uw omzet in augustus en september 2019 (beperkt tot € 15.000 per onderneming)

U baat uw onderneming uit via eenmanszaak? Dan is uw statuut als zelfstandige (hoofd- of bijberoep) bepalend voor de hoogte van het percentage.

Als u zelfstandige in hoofdberoep bent bedraagt het percentage 7,5% van uw omzet in augustus en september 2019

Als u zelfstandige in bijberoep bent moet u kijken naar uw netto belastbaar beroepsinkomen van 2019.

Bedraagt deze minstens €13.993,78 dan bedraagt deze 7,5%. Als u een netto belastbaar beroepsinkomen had in 2019 tussen de € 6.996,89 en € 13.993,78 en u bent als loontrekkende minder dan 80% tewerkgesteld dan bedraagt deze 3,75%

Als u een netto belastbaar beroepsinkomen in 2019 had die kleiner was dan € 6.996,89 of een tewerkstelling had als loontrekkende van meer dan 80% komt u niet in aanmerking.

Gepensioneerden die een zelfstandige activiteit uitoefenen en student-zelfstandigen komen in aanmerking voor zover u voldoet aan voormelde voorwaarden.

 Hiernavolgende ondernemingen worden expliciet uitgesloten:

·      holdingvennootschappen;

·      patrimoniumvennootschappen (verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen);

·      activiteiten van hoofdkantoren;

·      managementvennootschappen waarvan de bestuurder van de onderneming zakelijke diensten verleent aan een onderneming die reeds de compensatiepremie ontving en waarin deze zelfde persoon bestuurder, vennoot of zaakvoerder is.

·     De ondernemingen die achterstallige schulden hebben bij het agentschap Innoveren en Ondernemen naar aanleiding van een terugvordering van een onterecht ontvangen corona hinderpremie of corona compensatiepremie;

·      De ondernemingen die op 1 augustus 2020 nog niet opgestart waren en niet beschikten over een actieve exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest overeenkomstig de Kruispuntbank van Ondernemingen.

 

 

Vlaams beschermingsmechanisme kan vanaf heden aangevraagd worden