Advies bij herstructureringen

Wij zijn uw ideale partner en adviseur bij:

  • de oprichting van ondernemingen
  • overnames van bedrijven en vennootschappen
  • fusies en splitsingen
  • overlatingen en overnemingen
  • familiale opvolgingen
  • statutenwijzigingen, verslagen van algemene vergaderingen en raden van bestuur
  • vereffeningen
  • officiële publicaties
  • contracten
contacteer ons