Fiscaal - Juridisch advies

Niet alleen als ondernemer maar ook als particulier kunt u rekenen op de deskundigheid van onze medewerkers bij de afwikkeling van uw fiscale verplichtingen. Onze kennis en expertise zijn o.m. toegespitst op:

  • fusies, splitsingen, overnames en reorganisaties
  • structureren van onroerend goed
  • BTW-advies
  • erfopvolging en successieplanning
  • persoonlijke financiële planning en vermogensplanning
  • fiscale begeleiding van investeringen en financieringen
  • waardebepalingen van ondernemingen
  • subsidieregelingen, ecologiepremies
contacteer ons