Boekhouding

Een goed gestructureerde boekhouding is essentieel voor elke gezonde onderneming. Het is niet alleen een belangrijk instrument voor analyse en planning, voor budgettering en nacalculatie, maar ook de ideale toetssteen voor de ontwikkeling van uw visie en de realisatie van uw toekomstplannen. Onze medewerkers:

 • voeren de volledige boekhouding voor eenmanszaken, vennootschappen en vzw’s
 • zorgen voor een deskundige verwerking van uw boekhouding, vanaf het inboeken van de facturen t.e.m. de eindbalans
 • stellen uw interne balansen op
 • helpen u bij het bijhouden van uw boekhouding, al dan niet analytisch
 • stellen uw interne en externe jaarrekening op
 • stellen uw balans en resultatenrekening op
 • zien uw interne boekhouding na
 • dienen uw jaarrekening in bij de Nationale Bank van België
 • houden de wettelijk verplichte boeken up-to-date
 • helpen u op een professionele wijze met al uw vragen en zorgen door u op een heldere manier toelichtingen te geven
 • helpen bij en zorgen voor een doorverwijzing naar ons extern professioneel netwerk voor alle zaken die buiten ons deontologisch takenpakket vallen
contacteer ons